Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 403 φορές

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2019" εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ.

Τιμολόγιο μελέτης

Συνημμένα αρχεία: