Προμήθειες Αναλωσίμων γραφείου και εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 680 φορές

ΠΡΟΣ:                          

  1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΟΣ – EYROSYS
  2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
  4. ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.
  5. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ- «ΦΑΡΟΣ»
  6. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

                                                              

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  τις προμήθειες Αναλωσίμων γραφείου και εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο Cultural Dipole, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 12/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00 με Φ.Π.Α.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent