Ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 181 φορές

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 657/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «υπηρεσίας για την "ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & Επετειακών εκδηλώσεων" προϋπολογισμού 6.656,62€ χωρίς Φ.Π.Α και 8.254,20€ με Φ.Π.Α έτους 2019.», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσίας για την "ενοικίαση Μικροφωνικής-Φωτισμού, κάλυψης Πολιτιστικών & Αθλητικών εκδηλώσεων & Επετειακών εκδηλώσεων" προϋπολογισμού 6.656,62€ χωρίς Φ.Π.Α και 8.254,20€ με Φ.Π.Α έτους 2019.

Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική έως την Πέμπτη 14-02-2019 προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθ. 128/03-01-2019 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές τις 04/2018 μελέτης.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων »