Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης - ενημέρωσης επιχειρήσεων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 439 φορές

Ο Δήμος Σερρών πρόκειται να προβεί στην προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή με τίτλο για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης επιχειρήσεων».

Σχετικές προσφορές γίνονται δεκτές έως 14/01/2019.

Συνημμένα αρχεία: