Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια φορτηγού & ημιφορτηγού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 589 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού με ανατροπή και γερανό με αρπάγη» με Συστημικό αριθμό 68362 προϋπολογισμού 103.225,81 € χωρίς ΦΠΑ και 128.000,00 € με ΦΠΑ & για την «Προμήθεια ενός (1) Καινούργιου Ημιφορτηγού 4x4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου» με Συστημικό αριθμό 68363, προϋπολογισμού 27.000,00 χωρίς ΦΠΑ και 33.480,00 € με ΦΠΑ {cpv 34142000-4 & 34113000-2}, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.