Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 537 φορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Αποτίμηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια” με ακρωνύμιο 3EM

Συνημμένα αρχεία: