Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (1o ΧΛΜ. ΣΕΡΡΏΝ – ΔΡΑΜΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 278 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (1o ΧΛΜ. ΣΕΡΡΏΝ – ΔΡΑΜΑΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ" με προϋπολογισμό 61.872,60 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 71350000-5.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σέρρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.serres.gr καθώς και  στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 18PROC004094738/29-11-2018, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2018 ημέραΤετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Συνημμένα αρχεία: