Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 370 φορές
Ο Δήμος Σερρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018" εκτιμώμενης αξίας 58.064,52 € (πλέον ΦΠΑ).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σερρών - Κ. Καραμανλή 1 στις 20/12/2018 με ώρα λήξης προσφορών 10:00 π.μ.
Συνημμένα αρχεία: