Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων στην πόλη των Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 268 φορές
Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων (24 κατ΄ ελάχιστον) πόλη των Σερρών.
Οι θέσεις και ο ακριβής αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος Σερρών διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών από 03/12/2018, έως 17/12/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης Καθαριότητας.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »