Διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ “ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΗ”

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 312 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ “ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΗ” ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ. ΣΕΡΡΩΝ” με προεκτιμώμενη αμοιβή 17.674,94€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Συνημμένα αρχεία: