Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. - Ανάθεση ξυλουργικών εργασιών συντήρησης

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 551 φορές

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει τις εργασίες ξυλουργικές συντήρησης για τις ανάγκες των νεοϊδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του 4ου Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 2.987,28€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 100/28-09-2018 μελέτη. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.(σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 6.709/12-07-2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 05η-10-2018 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. - Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς »
Powered by 300x150 tranparent