Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 487 φορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής  υπηρεσιών υποστήριξης στο πακέτο εργασίας ΠΕ2 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων»-  με ακρωνύμιο Green Crew.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών που περιγράφονται στη συνημμένη μελέτη.

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την  10/09/2018 στις 12:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Παπίκα Αθηνά-Μαρία, κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 23210350158 και τηλ. 2321350134.

Συνημμένα αρχεία: