Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018- 2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 780 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018- 2019», ποσού 144.637,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 179.350,50€ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη (13/6/2018)

Συνημμένα αρχεία: