Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2018

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 144 φορές

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος της πράξης «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων - Green Crew», στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (INTERREG V-A).

Συνολική ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας

Πίνακας κατάστασης αποκλειομένων

Πίνακας κατάστασης επιλογήςΟι ενστάσεις είναι από 17-5-2018 έως και 28-5-2018.