Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Aποστολίδη

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 57 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Aποστολίδη", πρ/σμού 170.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν .4412/16.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2018 »