Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 259 φορές
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή » με ακρωνύμιο Cultural Dipole.
Συνημμένα αρχεία:
wwf earth hour 2018