Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 842 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή  για την  προμήθεια ζωοτροφών  του Δήμου Σερρών  προϋπολογισμού 69.836,80€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 07 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη  έτους 2018. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent