Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις νέες δράσεις του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύο «MAPS

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1193 φορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στις νέες δράσεις του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύο  «MAPS». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 6.301,25€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 12.02.2018, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου ή κα. Φούντα , τηλ. 2321350134 & 2321350158.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent