ΚΕΔΗΣ - Προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 939 φορές

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Επιχείρησης (Κούλουμα Καθαρής Δευτέρας), για τις ανάγκες των εκδηλώσεων των δομών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ), της Φιλαρμονικής Μπάντας, της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και εδέσματα για την Εθνική Επέτειο 28η Οκτωβρίου-Εθνική επέτειο  25η Μαρτίου, για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/01/2018 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.161,19€ με Φ.Π.Α.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent