Προμήθεια ενός καινούργιου πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου (Clark)

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 997 φορές

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 17/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «προμήθεια ενός καινούργιο πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και ουσιώδη τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου συνοπτικό διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή  με τίτλο «Προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου (clark)».

Παρακαλώ να μας στείλετε σχετική έως την Tετάρτη 31-01-2018 προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά  σύμφωνα με την αριθ. 43864/12-11-2017 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές τις 29/2017 μελέτης.

 

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΚΕΔΗΣ - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 »
Powered by 300x150 tranparent