Προμήθεια επιστήλιων μεταλλικών αμμοδόχων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 117 φορές
Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια επιστήλιων μεταλλικών αμμοδόχων, για τις ανάγκες του τμήματος κοιμητηρίων(Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων και των Κοιμητηρίων Α & Β της Δημοτικής Ενότητας Σερρών), σύμφωνα με την 34/2017 Μελέτη Τμήματος Προμηθειών και 723/2017 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,  συνολικής δαπάνης 13.640,00 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι 18-12-2017, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.
Συνημμένα αρχεία: