Προμήθεια ψύκτη νερού δικτύου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 171 φορές

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  ψύκτη νερού δικτύου με φίλτρα για μικροοργανισμούς και ανταλλακτικά, για τις ανάγκες του Δημαρχείου Δ. Σερρών, σύμφωνα με την 672/2017 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,  συνολικής δαπάνης 500,00 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 8-12-2017, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτων »