Προμήθεια ειδών πληροφορικής λόγω εκτάκτων βλαβών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 918 φορές

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών πληροφορικής λόγω εκτάκτων βλαβών σύμφωνα με την 129/2017 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής,  συνολικής δαπάνης 1.156,92 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 8-12-2017, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια ψύκτη νερού δικτύου »
Powered by 300x150 tranparent