Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 942 φορές
Ο Δήμος Σερρών Νοµού Σερρών, ύστερα από την αριθ. 221/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δηµόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δηµοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 77300000-3. Κωδικός ΝUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕL 526.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent