Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ.Ορεινής και Άνω Βροντούς

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1022 φορές
Ο Δήμος Σερρών διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας "Συντήρηση πρασίνου σε κοινόχρηστες εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ.Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών", για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent