Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 217 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών” για δύο έτη, προϋπολογισθείσας αξίας 211.296,00€ με ΦΠΑ & με δικαίωμα προαίρεσης  ποσού 31.694,40€ με ΦΠΑ & συνολικού ποσού 242.990,40€ με ΦΠΑ, CPV 50000000-5.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης τροχαίου υλικού »