Καθαριότητα κτιρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 243 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης με βάσει την τιμή προσφορά για την καθαριότητα κτιρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών  αξίας 16.740,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κ. Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 14 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα  και ώρα λήξης  υποβολής προσφορών  στις 11:00 π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2321350114-50110 αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Ανίτα και Μαζαράκη Αναστασία.

 

Διευκρίνιση (10/08/2017)

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2017 »