Διαγωνισμοί

 • Ιουν 18, 2019
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 45 φορές

Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις στην Περιοχή Σιγής

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για «Διαχείριση…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο…
 • Ιουν 06, 2019
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 76 φορές

Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών…
 • Μάι 29, 2019
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 135 φορές

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
O Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες…
 • Μάι 24, 2019
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 89 φορές

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου…
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση…
O Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει την προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την…
Ο Δήμος Σερρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν…
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθειας Αναλωσίμων για…
 • Μάι 08, 2019
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 162 φορές

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2019

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου…