ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Διαβάστηκε 172 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Σέρρες 22 Μαΐου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87), όπως ισχύει.
  2. Την αριθ. 5824/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ' αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών περιφερειακής ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  1. Tις αριθμ. 5963/2019, 6047/2019 και 6126/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες διορθώνουν την υπ’ αριθμ. 5824/2019 απόφασή του ως προς λάθη γραφικά που παρεισέφρησαν από παραδρομή κατά τη σύνταξη του διατακτικού της.  

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε    Ο Τ Ι

Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. »