Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες 22 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 16
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ:  
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών 
2. Δημοτικούς Συμβούλους Ενταύθα 
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών  
Έδρες τους

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 7/19-9-2016 τακτικής  συνεδρίασης τουΣυμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 7/2016
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση  των τσιμενταυλάκων της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών».

 

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 19η  του μήνα Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:21/8-9-2016 πρόσκληση 7η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,
          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.  Παυλακάκης Ιωάννης
3.  Ζαμπούνης Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

               
    
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.
           
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της  τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  κρίνονται  αναγκαίες οι εργασίες για τη συντήρηση των  τσιμενταυλάκων  της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
    Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         
         Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά  
  από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη 
  του τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
       Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς και προς τη Δ.Ε.Υ.Α Σερρών για τη συντήρηση των τσιμενταυλάκων  της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
          Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7/2016
            
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.                      Ο Πρόεδρος   της                                                  Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                     Ζαμπούνης Χρήστος                                  

                         Τσίμας Θωμάς

Ετικέτες
    Μέτρο Ποιότητας Ζωής
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Δευτέρα 19/09/2016
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
             ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ


Αποχετευτικό
Ο Σ. Φωτιάδης προσβάλει τους κατοίκους των Καλών Δένδρων
με τα ψέματα και τις συκοφαντίες του.


«Ο Στ. Φωτιάδης με τα ψέματα και τις συκοφαντίες του προσβάλει τη νοημοσύνη των κατοίκων των Καλών Δένδρων στο θέμα του αποχετευτικού, όταν ισχυρίζεται ότι δεν ευθύνεται αυτός ο οποίος σχεδίασε και κατασκεύασε το έργο αλλά αυτός που το παρέλαβε» τόνισε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Κ. Χασαπίδης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Επιχείρησης.
«Τόσο ο εντεταλμένος σύμβουλος των Καλών Δένδρων κ. Γιάννης Γιάτσιος όσο και ο τοπικός Πρόεδρος  κ. ΜάκηςΤσίμας δήλωσαν δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι κάτοικοι του χωριού έβλεπαν ότι γινόταν μία κακή κατασκευή και δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει» υπενθύμισε ο Κ. Χασαπίδης.
Η επιβεβαίωση ήλθε από την Τεχνική Υπηρεσία η οποία λέει ρητά ότι το έργο είχε καθιζήσεις, γέμισε και  έφραξε με φερτές ύλες και νερά.
«Όμως ο κ. Φωτιάδης έφθασε στο σημείο να αμφισβητήσει την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ δηλώνοντας, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι τα στελέχη της  δέχθηκαν πιέσεις για να τη συντάξουν ως έχει!
«Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει» διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ.
Ο κ. Χασαπίδης ενημέρωσε ότι ο Δήμος Σερρών υποχρεώθηκε από τον νόμο ως καθολικός διάδοχος να παραλάβει το έργο διοικητικά, χωρίς να είναι σε θέση με τα μέσα που διαθέτει να το ελέγξει και να αποφανθεί για τη λειτουργικότητα του κάτι που έκανε η ΔΕΥΑΣ και το βρήκε μη αξιοποιήσιμο.
«Όσο για τις ευθύνες, αν υπάρχουν, θα αποδοθούν από τον Εισαγγελέα και όχι από εμάς» τόνισε ο Πρόεδρος.
Αναφορικά με το ποσό που οφείλουν να επιστρέψουν οι εργολάβοι στον Δήμο Σερρών και δεν το έπραξαν, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ μίλησε για παράλειψη της αρμόδιας υπηρεσίας και για του λόγου του αληθές ανέγνωσε την παράγραφο του Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου όπου η Επιτροπή Παραλαβής «καλεί τη διευθύνουσα Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης του τελικού λογαριασμού».
Κλείνοντας, ο Κ. Χασαπίδης κάλεσε τον Σ. Φωτιάδη «να σέβεται τα προβλήματα και τις αγωνίες των δημοτών και να μην τα χρησιμοποιεί για να λύνει ενδοπαραταξιακά του προβλήματα, να ψηφοθηρεί και για να βρίσκεται στην επικαιρότητα».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 7/29-8-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Αριθ. Απόφασης :8/2016

ΘΕΜΑ:“ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΑΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 29η    του μήνα AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 39/26-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,


                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2042/29-8-2016 έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια περιόδου 2015-2016 και στη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΟ.  Ο σύλλογος ζητά να χρησιμοποιήσει σαν έδρα του το γήπεδο της Τ.Κ. Χριστός για την περίοδο 2016 – 2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τόνισε ότι στο γήπεδο πραγματοποιούνται και οι προπονήσεις της τοπικής ομάδας Χριστός οπότε θα πρέπει να συνεννοηθούν οι δύο ομάδες για ημέρες και ώρες των προπονήσεων.

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα του  για την περίοδο 2016 – 2017.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  8/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 6/11-7-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης :7/2016

ΘΕΜΑ:“Δημιουργία αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στην Τοπική Κοινότητα Χριστός”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 11η    του μήνα Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 36/7-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από τη διενέργεια της προγραμματισμένης αυτοψίας στην Τοπική Κοινότητα Χριστός στις 6/7/2016 και αφού είχαμε τονίσει, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινότητά μας και αφορά την άρδευση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, όπου το πότισμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή δεν υπάρχει αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο σύστημα άρδευσης. Ζητούμε από τον  Δήμαρχο Σερρών καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου α) να μεριμνήσει ώστε να εγκριθεί η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

          και β) να φροντίσετε για την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα. Αν δεν τα συντηρήσουμε θα καταστραφούν ολοσχερώς.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010


ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Γνωμοδοτεί να  εγκριθεί: α)  η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

            και β)  την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent