Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΠΑΚΠΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 471 φορές

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΤΑΑ 2021-2022 ΕΧΟΥΝ  ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΤΑ.

Ανακοίνωση