Προσωρινή αναστολή λειτουργίας και απαγόρευση προσέλευσης στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πάρκακαι πλατείες, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών.

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 711 φορές
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας και απαγόρευση προσέλευσης στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πάρκα
και πλατείες, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών.