ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Π.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 210 φορές
ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Π.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Συνημμένα αρχεία: