Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 394 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                         Σέρρες 12 Νοεμβρίου 2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                  Αρ. Πρωτ.: ΔΥ
Κωνσταντίνου Καραμανλή 1
621 22 Σέρρες
Τηλ.: 2321350125


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Προκειμένου ο Δήμος Σερρών να συγκροτήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων,ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου,σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4555/2018,καλεί τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και Προσφύγων που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του Δήμου Σερρών να ορίσουν εγγράφως προς το γραφείο του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου έναν εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών.Επισημαίνουμε ότι στην πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν ανταποκρίθηκε ικανός αριθμός φορέων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ