Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Δουλγέρη Ευαγγελίας του Αθανασίου, Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Σερρών.

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 108 φορές
613 /2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διαπίστωση λύσεως εργασιακής σχέσεως της Δουλγέρη Ευαγγελίας του Αθανασίου, Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Σερρών.