ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 460 φορές

Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 294/2019 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  σύμφωνα  με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του Ιωάννη Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ'αριθμ.22/15-1-1980 πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών και τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του  Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185/10-9-2013) και του Κ.Δ. 18/23-8-1941 χορηγεί από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη,   κατόπιν επιλογής,  μία (1) υποτροφία  σε άρρενα δημότη της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της  Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετή φοιτητή όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ