Τροποποίηση αποφάσεως ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ορισμός νέου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 595 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σέρρες 26-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                              Αρ. Πρωτ: 9391
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Πληροφ: Δέσποινα Γαλάνη                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τηλεφ: 23213 50167 (εσωτ.167)


ΘΕΜΑ:<< Τροποποίηση αποφάσεως ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ορισμός νέου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου >>
ΑΠΟΦΑΣΗ : 171
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες των Δήμων από τον Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) ιδίως του άρθρου 75, και τις πρόσθετες αρμοδιότητες από τον Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94. 2. Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Σερρών (ΦΕΚ.2106/21-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent