ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 857 φορές
Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • Οικοδομικά
  • Οδοποιία
  • Υδραυλικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Έργα Πρασίνου

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ' ευθείας ανάθεση έργου) για το έτος 2019, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Σερρών.
Συνημμένα αρχεία:

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent