Εκτύπωση αυτής της σελίδας

971 / 2018 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ∆ήµου Σερρών.

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 418 φορές
Αριθµ. Απόφασης: 971 / 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ∆ήµου Σερρών.