Απόφαση 484/2018  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για την δημοσίευση περίληψης της 584/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε κυκλικούς κόμβο

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 392 φορές
Απόφαση 484/2018  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για την δημοσίευση περίληψης της 584/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε κυκλικούς κόμβους της πόλης των Σερρών, με βάση την αρ. 28/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

Η εφαρμογή του θ’ αρχίσει από την ημέρα έγκρισης του, την δημοσίευση της παρούσης στον τακτικό τύπο και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.serres.gr

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent