Απόφαση 478/2018  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο πλαίσιο του έργου:¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου Σερρών έτους 2018

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 461 φορές
Απόφαση 478/2018  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο πλαίσιο του έργου:¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου Σερρών έτους 2018¨.

Η εφαρμογή του θ’ αρχίσει από την ημέρα έγκρισης του, την δημοσίευση της παρούσης στον τακτικό τύπο και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.serres.gr

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent