Αναζήτηση προσφορών (ΕΣΕΔΕ)

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 407 φορές

Καλούνται τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Οι εργασίες - προμήθειες αφορούν τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και για περίοδο 1-1-2018 μέχρι 31-12-2018.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-12-2017.

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων παρακαλούμε να κατατεθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της ΕΣΕΔΕ Δήμου Σερρών επί της Κ.Καραμανλή 36 (κτίριο Νομαρχίας) γρ.119.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Μήνυμα Δημάρχου για τις Γιορτές »