Αναζήτηση προσφορών (ΕΣΕΠΕ)

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 351 φορές

Καλούνται τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Οι εργασίες - προμήθειες αφορούν τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και για περίοδο 1-1-2018 μέχρι 31-12-2018.

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-12-2017.

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων παρακαλούμε να κατατεθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της ΕΣΕΠΕ Δήμου Σερρών επί της Κ.Καραμανλή 36 (κτίριο Νομαρχίας) γρ.119.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Αναζήτηση προσφορών (ΕΣΕΔΕ) »