admin1

Ο Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων  του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

22/04/2020: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΠΟ 12/5/2020 διορθώθηκε σε 5/5/2020)

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σέρρες 20 Μαρτίου 2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ

 Θέμα :  Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Λαϊκών Αγορών σε όλα τα  Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σερρών

 Λαμβάνοντας υπόψιν:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄ 87/08-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού » (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 42/25-02-2020)
  • Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα              μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».(ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020)
  • Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».(ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 64/14.03.2020)
  • Την από 18-03-2020 ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά περί απαγόρευσης των δημόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
  • Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και των υπαλλήλων του Δημοσίου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής και περιορισμού της πιθανότητας της εξάπλωσης πανδημίας κορωνοΐού στη χώρα μας, με στόχο ιδίως την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερρών , με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών έναντι του κορωνοϊού.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια", στους πινάκες ανακοινώσεων όλων των δημοτικών καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   Χρυσάφης Αλέξανδρος

Ετικέτες

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ.  601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την 156969(233)/10-03-2020 (ΠΕΤ:2001250220) ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αρ. Πρωτ.   1273/19-02-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ που αφορά την «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας “ΥΗΣ ΣΤΡΥΜΩΝΑ Α.Ε.” στη θέση παλιά γέφυρα Στρυμώνα. [Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας. ΠΕΤ: 2001250220]», (υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας/ Υδροηλεκτρικά έργα και Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα / Φράγµατα και αναβαθµοί εντός κοίτης υδατορεµάτων (εφεξής «φράγµατα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταµίευσης, εκτροπής, µερισµού, υδροληψίας λιµνοδεξαµενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπληµµυρικής προστασίας, θυροφράγµατα κ.λπ. με Α/Α/ 8).

Ετικέτες