admin1

Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του Δήμου Σερρών o ν.4688/2020:

Α)  Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας :

α. έχει άδεια και επιθυμεί την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων ή,
β δεν έχει άδεια για φέτος και καταθέτει τώρα την αίτηση με βάση τις νέες ρυθμίσεις,

θα πρέπει να υποβάλει αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση.
mswordΑίτηση
mswordΥπεύθυνη δήλωση

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία, η αίτηση ενός επιχειρηματία, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έγινε αποδεκτή, είτε ο επιχειρηματίας που έχει άδεια δεν επιθυμεί την επέκταση της αλλά επιθυμεί μείωση τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρωνθα πρέπει να υποβάλει αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση.
mswordΑίτηση
mswordΥπεύθυνη δήλωση

Γ) Οι επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν την απαλλαγή από το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το κατάστημα τους για το διάστημα από 14 Μαρτίου  έως 24 Μαίου 2020 σύμφωνα με την αριθ. 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.
mswordΑίτηση

Η κατάθεση της αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σερρών (γρ. 17).

Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στα παρακάτω τηλέφωνα :

Μπαρμπουτίδου Κατερίνα 2321350544
Μουρατίδης Βασίλης 2321350545

Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού

Ο Δήμος Σερρών σε εφαρμογή της υπ' αρ. 119/2020 Απόφασης Δ.Σ., καλεί όσους διέκοψαν τη λειτουργία της επιχείρησής τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να υποβάλλουν σχετικό αίτημα περί απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

       Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 

mswordΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2321350153 (Κελεφού Αμαλία)

 

 
Ετικέτες
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ως Δικαιούχος, κατόπιν ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας έχει αναθέσει στην Ένωση Εταιριών «ΜΕΚ Α.Ε. - ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ» την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ετικέτες

Sticker website EKT GR HighRes

 

Η Πράξη με τίτλο  «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών» (Κωδ. ΟΠΣ: 5045031), προϋπολογισμού 43.400,00 € (με Φ.Π.Α) εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η Πράξη εντάχθηκε με τη με αριθ. Πρωτ.: 2829/23-05-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 28/2/2020 έως 27/2/2022.

Περιγραφή της  Πράξης

Η Πράξη αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση του συνόλου του τοπικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στον χώρο του εθελοντισμού στον Δήμο Σερρών. Βασικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών και η καταγραφή όλων των συλλόγων, οργανώσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού. Ταυτόχρονα, θα γίνει καταγραφή των δυνατοτήτων να συνεισφέρουν με τις υπηρεσίες τους, όσο και των ικανοτήτων, γνώσεων, δεξιοτήτων ή εμπειριών κάθε δημότη εθελοντή για προσφορά αντίστοιχου εθελοντικού έργου. Επίσης, σημαντικές είναι οι ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο αυτών που δραστηριοποιούνται ή έχουν την επιθυμία να συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού, όσο και των αντίστοιχων πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις εθελοντισμού.   

Σκοπός της Πράξης

Μέσω της ανάπτυξης του δικτύου εθελοντισμού του Δήμου Σερρών και της πράξης θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, οι οποίες θα απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ομάδες αυτές στην καθημερινή τους διαβίωση. Επίσης, θα υπάρχει μέριμνα για την προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των παιδιών, των νέων και όλων των δημοτών για την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση τους στην ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων.  

ΑΦΙΣΑ

Ετικέτες

Διευκρινίζουμε πως στο άρθρο 1.6 της διακήρυξης, με τίτλο «Δημοσιότητα» και στην 2η παράγραφο, έχει αναγραφεί λανθασμένα πως ο συστεμικός αριθμός του διαγωνισμού είναι ο 89332 ενώ ο σωστός συστεμικός αριθμός είναι ο 82767.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

 

Διευκρινίζουμε πως η ορθή καταληκτική ημερομηνία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού είναι η 28/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:00 και όχι η 24/5/2020 η οποία εκ παραδρομής αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Επίσης η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου θα γίνει στις 3/6/202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ετικέτες