admin3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες  10   Ιουνίου  2016                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:  15
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  
 
ΘΕΜΑ 1οΈγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.093,12 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων) του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως και τον ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους  2016.

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση   δαπάνης   της   παροχής   υπηρεσίας  "Επισκευή  υποδομών  χώρου δασικής αναψυχής" και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3οΈγκριση    καταβολής  στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού   2.200,22 €   για   την  εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά δύο στύλους και τοποθέτησης δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση   καταβολής   στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού   2.200,22 €   για   την   εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά δύο στύλους και τοποθέτησης δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Δ. Κοινότητα Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση   καταβολής   στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού   2.309,74 €   για   την   εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά δύο στύλους και τοποθέτησης δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Δ. Κοινότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 6οΈγκριση   καταβολής   στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού  1.100,11 €   για   την   εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά ένα στύλο και τοποθέτησης ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Τ. Κοινότητα Κωνσταντινάτου του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση καταβολής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού 54,77 € για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης ενός φωτιστικού σώματος απλού με φωτιστικό σώμα Να 110W, στην Τ. Κοινότητα Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  

ΘΕΜΑ 8οΈγκριση καταβολής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού 54,77 € για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος Να 110W, στην οδό Ομονοίας του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  

ΘΕΜΑ 9οΈγκριση  δαπάνης  για  τη  διενέργεια  προμήθειας  συστήματος  ασφαλείας - παρακολούθησης - τηλεειδοποίησης για το χώρο του Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών, έτους 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση    δαπάνης,   τεχνικών   προδιαγραφών   για   τη   διενέργεια   προμήθειας φυτικού υλικού του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών, έτους 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  σχετικής  πίστωσης   για   την  τροποποίηση του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ).

ΘΕΜΑ 12οΑνάθεση  εκτέλεσης  του  έργου «Συντήρηση και επισκευή τσιμενταυλάκων Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα έτους 2016» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο:  Ανάθεση  εκτέλεσης του  έργου  «Διαμόρφωση του χώρου της εισόδου του Δημοτικού λαχανόκηπου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14οΑνάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του κεντρικού πάρκου της πόλης των Σερρών» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

  ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση  όρων  διακήρυξης  του  έργου  «Εργασίες  οδικής   ασφάλειας  και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2016», προϋπολογισμού 50.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

  ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση   πρακτικών επαναληπτικής Δημοπρασίας του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ».

  ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χορήγησης εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος. 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πίστωσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2016, που αφορά την έκτακτη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών, για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδες  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο "Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2016" και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 20οΆσκηση   ή   μη   ένδικων  μέσων  κατά  της  υπ΄  αριθμ. 115/2016  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση    δαπάνης    και    καθορισμός    όρων   διακήρυξης  του   πρόχειρου διαγωνισμού για την Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού του Δήμου Σερρών από 20-10-2016 έως 20-10-2017 προϋπολογισθείσας αξίας 25.000,00 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

ΘΕΜΑ 22ο: Εξέταση  ενστάσεων   κατά   του   πρακτικού  διενέργειας    του   πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών κυνοκομείου για το έτος 2016, προϋπολογισθείσας αξίας 27.945,90 € με Φ.Π.Α.  

ΘΕΜΑ 23ο: Εξέταση  ενστάσεων   κατά   του   πρακτικού    διενέργειας    του   πρόχειρου  διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισθείσας αξίας 62.297,04 € με Φ.Π.Α.  

ΘΕΜΑ 24ο: Διακήρυξη  διεθνή  ανοικτού   ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για   την  προμήθεια  τροφίμων  και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του Δήμου Σερρών, προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών και προμήθεια ειδών για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών έτους 2016-2017, ποσού 274.294,30€ χωρίς Φ.Π.Α. και 312.337,92€ με Φ.Π.Α., cpv 15000000-8.

ΘΕΜΑ 25ο: Ματαίωση του επαναληπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 10.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 12.915,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 26ο: Ακύρωση  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, έτους 2016.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την χρήση κινητής τηλεφωνίας - τηλεμετρίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σερρών, ποσού 1.824,00 € ανά έτος.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση χορήγησης εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος. 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσιών "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών", προϋπολογισθείσας αξίας 73.185,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδες  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016" και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδες  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016" και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 32ο: Αίτημα    εξωδικαστικού    συμβιβασμού   της    Γαλήνης    συζύγου   Γεωργίου Παράσχου με τον Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 33ο: Περί «προμήθεια φορητών οστεοθηκών των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα και της Τοπικής Ενότητας Καλών Δέντρων του Δήμου Σερρών, συνολικής αξίας 6.642,00€ με ΦΠΑ και καθορισμός όρων διακήρυξης. Cpv:44617300-1.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ          
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).
Ετικέτες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 15 Ιουνίου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 11
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Π Ρ Ο Σ: κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα 
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τουςΈχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Σερρών.                                                                                                    
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 103ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2016.                                                                                              
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος πρασίνου.                                        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.      

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση τροποποίησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών.                                                                          
                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ¨Σερραϊκή Ξενοδοχειακή Α.Ε.¨.                                                                                             
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση ηλεκτρονικής συνδρομής για τις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ¨ και ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨.                                                                                        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Αμφίπολης.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.     

ΘΕΜΑ   8ο:    Χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.                                      
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση της υπ' αριθμ. 93/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016¨.                                        
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε. 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση της υπ' αριθμ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Σερρών βάσει του Ν. 1069/1980 στις Τ.Κ. Άνω και Κάτω Μητρουσίου¨.                                         
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χασαπίδης Κ. 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:
                        α) κλιματιστικών μονάδων και ειδών θέρμανσης-ψύξης για τα  δημοτι-
                            κά κτήρια,
                        β) εξοπλισμού ειδών γραφείου,
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
                        γ) 100 απαγορευτικών πινακίδων πληροφόρησης, για τις  ανάγκες  του
                             τμήματος αποκομιδής και ανακύκλωσης   και                
                        δ) 3.000  πλαστικών  αυτοκόλλητων,  για  τις  ανάγκες   του  τμήματος
                            αποκομιδής και ανακύκλωσης.      
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.    
 
ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:
                        α) απομαγνητοφώνησης  πρακτικών  συνεδριάσεων  Δημ. Συμβουλίου,
                            ετών 2014 και 2015,
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.
                        β) επέκτασης διπλωμάτων οδήγησης.                                                                                                  
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.
                        και   
                        γ) επισκευής  πομόνας  και  ηλεκτρολογικού  πίνακα  του   αρδευτικού
                            αντλιοστασίου της Τ.Κ. Μητρουσίου. 
                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.
 
ΘΕΜΑ  13ο:   Τροποποίηση της αρ. 774/2015 Α.Δ.Σ. ¨Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών¨, ως προς το άρθρο 14 αυτού.                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος ¨Αποστολίδη¨.                                                                                                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ' αρ. 16 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία¨ ((Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β ¨¨Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ¨, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.                                                                                                   
                        Εισηγητές: Η αντιδήμαρχος κ.Αγιαννίδου Στ. και ο εντεταλμένος Δημ.
                                           Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:
                        α) ¨Παρεμβάσεις στα  δημοτικά  κτήρια  της  Δ.Ε.  Σκουτάρεως,  έτους
                             2016¨   και     
                        β) ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων
                             κοιμητηρίου Δ.Κ. Λευκώνα¨.      
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.         

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων¨.                           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:
                        α) Ανακατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας,                         
                        β) Εργασίες στατικής  επάρκειας νοτίου  πετάλου  δημοτικού  γηπέδου
                             Σερρών   και
                        γ) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015.        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  
 
ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής¨.                           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του σχεδίου με τίτλο: ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης αστέγων στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και επανένταξη¨ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης¨.        
                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ  Αγιαννίδου Στ.   

ΘΕΜΑ  23ο:   Εξέταση αιτήματος δημότη για τροποποίηση μελέτης.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούλιο και του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου για το μήνα Ιούνιο.             
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούνιο.             
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  26ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.            
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   27ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην κ. Ramic Fata του Mujo, στην πόλη των Σερρών.                             
                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κοινοποίηση:                                                                         
  1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
  2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 
  3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                   
  4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       
  5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
  6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
  7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
  8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
      Π. Κωστοπούλου 2
  9. Εμπορικό Σύλλογο
      Π. Κωστοπούλου 2
10. ΟΕΒΕΣ           
      Π. Κωστοπούλου 2
11. Οικονομικό Επιμελητήριο
      Μεραρχίας 14
12. Δικηγορικό Σύλλογο
      Μεραρχίας 53
13. Ιατρικό Σύλλογο
      Τσαλοπούλου 12
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
      Κ. Καβάφη 1
15. Τ.Ε.Ι. Σερρών
      Ενταύθα 
16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:
      - Σερρών
      - Μητρουσίου
      - Λευκώνα
      - Σκουτάρεως
    (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)
17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  
      - Αγίας Ελένης
      - Αδελφικού
      - Αναγέννησης
      - Άνω Βροντούς
      - Άνω Καμήλας
      - Βαμβακιάς
      - Βαμβακούσσης
      - Ελαιώνος
      - Επταμύλων
      - Καλών Δένδρων
      - Κάτω Καμήλας
      - Κουβουκλίου
      - Κουμαριάς
      - Κωνσταντινάτου
      - Μονοκκλησιάς
      - Οινούσας
      - Ορεινής
      - Πεπονιάς
      - Προβατά
      - Χριστός
      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

Ετικέτες

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μέρος των εργασιών ή και συνολικά για την παροχή υπηρεσιών “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών” για 12 μήνες συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και με σύστημα την απολύτως χαμηλότερη τιμή.

pdf small Διακήρυξη

pdf small Περίληψη

pdf small Μελέτη

 

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», ΠΟΣΟΥ 98.922,76€ χωρίς ΦΠΑ και 122.664,21€ με ΦΠΑ 24%.

pdf small Διακήρυξη

pdf small Μελέτη

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανα είδος για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού  για τη Δημοτική Ενότητα Σερρών

pdf small Διακήρυξη
pdf small Μελέτη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.   Στο α/α 4  της τεχνικής εκθέσεων εκ παραδρομής έχει γραφεί 210 W δηλαδή ισχύει:

4. Λαμπτήρες Να  Υ/Π/ ισχύος 250 W Ε-40 , ωοειδές , χρόνος ζωής >η = 24.000 h, κ.λ.π

2. Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων σωληνωτή 400 W αλογονιδίων μετάλλων 400W  και η φωτεινή ροή είναι τουλάχιστον 14.000 Lm.


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 04/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ.  ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 26335/27-06-2016 ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ”. 
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ SITE TOY  ΔΗΜΟΥ. ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
Ετικέτες