admin3

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών γραφείου & ανταλλακτικών  για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά & ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για το έτος 2016, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 184.238,10€ χωρίς ΦΠΑ & 226.612,87€  με ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  Διακήρυξης με αριθμ.20761/25-5-2016.
Oι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο και όχι μέρος της ποσότητας του προ προμήθεια είδους.
Προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των ομάδων ή για μία ή περισσότερες ομάδες.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:
- Είδη γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα κλπ)
- Ανταλλακτικά  για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά(τόνερ κλπ)
- Είδη τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικά πολυμηχανήματα

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 3-6-2016.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-6-2016 και ώρα 07:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-6-2016 και ώρα 17:00

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό συνολικού ποσού 783.866,94 € χωρίς ΦΠΑ & 964.156,34 € με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή, ως εξής:
ΚΑΥΣΙΜΩΝ: με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 686.936,94€ χωρίς Φ.Π.Α. και 844.932,44€ με Φ.Π.Α. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρ. 63 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)), & γενικό CPV39224300-1.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ: με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 96.930,00 € χωρίς ΦΠΑ & 119.223,90 € με ΦΠΑ & CPV09211000-1,
για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις  μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  παρούσας Διακήρυξης, με συστημικό αριθμό 20725.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/04/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
07/06/2016 και ώρα 07:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
12/06/2016 και ώρα 17:00

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας "Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών" για 24 μήνες συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 442.800,00€ ευρώ, με τον Φ.Π.Α.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent