admin1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σερρών υποδέχτηκε την Ολυμπιακή Φλόγα, στην πορεία της προς το Ρίο της Βραζιλίας

 

Την Ολυμπιακή Φλόγα υποδέχτηκε, με τιμές Αρχηγού Κράτους ο Δήμος Σερρών, την Κυριακή 24-4-2016, στην πλατεία Ελευθερίας.

Στην υποδοχή της Φλόγας, παραβρέθηκαν o Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία, ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερρών, Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Σερρών καθώς και πλήθος κόσμου. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης Αθανασία Τσώλα παρέλαβε την Ολυμπιακή Φλόγα στην οδό Βενιζέλου.

Λίγα λεπτά μετά στην οδό Ερμού, τη Φλόγα παρέλαβε ο Ολυμπιονίκης της πάλης Απόστολος Τασκούδης, ο οποίος την μετέφερε στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και άναψε το βωμό που στήθηκε εκεί. Μετά την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου καθώς και των Εθνικών Ύμνων Βραζιλίας και Ελλάδας, ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης απηύθυνε χαιρετισμό λέγοντας τα εξής:


 

"Με συγκίνηση, ως Δήμαρχος της πόλης, υποδέχομαι την ολυμπιακή φλόγα στην πλατεία Ελευθερίας, στο ιστορικό κέντρο των Σερρών, ως πρεσβευτή της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών . Η φλόγα, η φωτιά, το φώς, αποτελούν το ιερό σύμβολο της δημιουργίας του κόσμου. Αυτό το άσβεστο φώς της Ελλάδας είναι εδώ σήμερα για να μεταδώσει τις αξίες, της προαιώνιας αγωνιστικής διάθεσης, η οποία οδηγούσε πάντα τους Έλληνες στην εξιδανικευμένη ομορφιά και ταυτόχρονα στην πνευματική ολοκλήρωση. Ακόμη μιά φορά με την επικείμενη Ολυμπιάδα, μεταλαμπαδεύονται και προάγονται, τα ολυμπιακά και ανθρώπινα ιδεώδη που γεννήθηκαν και κληροδοτήθηκαν σε όλη την Οικουμένη από την Ελλάδα του πνεύματος, του ανθρωπισμού και του πολιτισμού. Την Ελλάδα που ανέδειξε και δίδαξε τον συνδυασμό και την αρμονία του μυαλού και του σώματος. Από το βήμα αυτό, απευθύνουμε χαιρετισμό σε όλους τους λαούς της γης και στέλνουμε το μήνυμα της ελπίδας και της δημιουργίας στη Βραζιλία , στην πόλη του Ρίο, όπου θα φιλοξενηθούν οι Ολυμπιακοί αγώνες και οι αθλητές όλου του κόσμου".


 

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Εκπρόσωπος της Ολυμπιακής Οργανωτικής Επιτροπής του Ρίο 2016. Μετά τους χαιρετισμούς , ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Δημάρχου Σερρών και του Εκπροσώπου της Ολυμπιακής Επιτροπής. Με το πέρας της τελετής υποδοχής, τη δάδα της Ολυμπιάδας του Ρίο άναψε ο ολυμπιονίκης της άρσης βαρών Ιωάννης Τσιντσάρης και την παρέδωσε στον παγκόσμιο πρωταθλητή του Τάε κβο ντο Δημήτρη Δαύτσιο. Αυτός με την σειρά του την παρέδωσε στον παγκόσμιο πρωταθλητή επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Απόστολο Πίγκα, τελευταίο λαμπαδηδρόμο για τις Σέρρες. Η Φλόγα επιβιβάστηκε για τον επόμενο προορισμό της.

Ετικέτες

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 

 1. Λαμβάνει μέτρα για την διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του και στις συναλλαγές του με τις δημοτικές υπηρεσίες.
 2. Οργανώνει και συστηματοποιεί την παροχή της πληροφόρησης και της καθοδήγησης των πολιτών για τον εντοπισμό της αρμόδιας για την αντιμετώπιση των υποθέσεών τους.
 3. Καταγράφει ηλεκτρονικά και προωθεί στις υπηρεσίες του Δήμου τα αιτήματα ή τις επισημάνσεις των πολιτών που έχουν σχέση με ζητήματα αρμοδιότητος Δήμου (φθορές στο οδόστρωμα, συντήρηση κήπων, πάρκων κλπ.)
 4. Στα πλαίσια του άρθρου 98 Ν. 3582/2010 το γραφείο προσφέρει διοικητική βοήθεια σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες του Δήμου ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).  Παρέχει κατ' οίκον εξυπηρέτηση στα ως άνω άτομα «ως δημοτικός ανταποκριτής» για το σύνολο των δημοτικών αρμοδιοτήτων. Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π και αξιοποιεί την εθελοντική προσφορά των δημοτών.

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 

Το Γραφείο του «Συμπαραστάτη του Δημότη» υπηρετείται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Έργο του είναι:

 1. Να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και να διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.
 2. Να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Να συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία συζητείται κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
 3. Μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων με το κοινό, τόσο στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων που ο ίδιος εντοπίζει. Οι εν λόγω ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του Δήμου.
 4. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη του δημότη, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο Διαφάνειας: 

 1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 2. Μεριμνά και διασφαλίζει σε συνεργασία με το Τμήμα ΤΠΕ και τις διαπιστευμένες ομάδες ή υπαλλήλους του Δήμου για την υποχρεωτική δημοσίευση όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθετική ρύθμιση «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων καθώς και των προκηρύξεων, διαγωνισμών, προμηθειών, προσλήψεων, συμβάσεων και αναθέσεων, στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την αρχή της συνεχούς πολιτικής λογοδοσίας, που διευκολύνει τον πολιτικό έλεγχο συγκεκριμένων οργάνων και αποφάσεων και την απόδοση πολιτικών ευθυνών.
 3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 4. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
 5. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο εκτέλεσης έργων και προμηθειών υλικών και υπηρεσιών.
 6. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 7. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 8. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:         
  (α) Οδηγού Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,          
  (β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,          
  (γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
 9. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 10. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 11. Μεριμνά για την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο, για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.

 

Ετικέτες

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50112
Fax : 23210 - 52785

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 2. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 3. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
 4. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
 5. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 6. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
 7. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο τοπικών φορέων (Υπηρεσιών, Σωματείων, Ιδρυμάτων κ.λ.π)
Powered by 300x150 tranparent