Ανακοινώσεις

 • Απρ 21, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 433 φορές

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου…
 • Απρ 01, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 616 φορές

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου…
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρo 6 παρ. 6.1 του…
302α / 2020ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την…
Αριθμ. Απόφασης: 252 / 2020ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 791/2018…
 • Ιαν 29, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 600 φορές

Λογοδοσία Δημάρχου έτους 2019

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΤΟΥΣ 2019
 • Ιαν 27, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 719 φορές

Πρόσληψη δέκα έξι (16) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο…
 • Ιαν 15, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1393 φορές

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου…
 • Ιαν 13, 2021
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1014 φορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Στην Κατηγορία Ανακοινώσεις
O Δήμος Σερρών, κατ ́ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017…
Powered by 300x150 tranparent