Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σέρρες 23 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                   Αρ. Πρόσκλ.: 22
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ
ΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους


Έχοντας υπόψη:
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨,
- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,
- την υπ’ αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (παρ. α’ και β’)
- την υπ’ αριθμ. 61/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-2021 εγκύκλιο του Υπουρ-γείου Εσωτερικών και
- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
σας καλούμε να προσέλθετε στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨) σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών του Σώματος που θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διοργάνωση της 2ης διεθνούς συνάντησης του έργου rEUnite, που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2021, με αντικείμενο «την 21η επέτειο από τη Διακήρυξη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχαν νέοι 18 – 30 ετών, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και συγκεκριμένα από την Ένωση Guarani (Ισπανία, επικεφαλής εταίρος), το Πολωνικό Ίδρυμα Robert Schuman (Πολωνία), την Οργάνωση BIDA e.V. “Kultur und Bildung (Γερμανία), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης (Βουλγαρία), το Διεθνές Κέντρο για τη Νότια Ευρώπη – ICSE&Co (Ιταλία) και το Ινστιτούτο Restorative Justice for all – RJ4All (Ηνωμένο Βασίλειο).

Στις εργασίες της συνάντησης συμμετείχε και η «Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών – Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.», η συμβολή της οποίας  στην υποστήριξη της τοπικής ομάδα νέων του Δήμου Σερρών είναι πολύτιμη.

Αντικείμενο της 2ης διεθνούς συνάντησης του έργου rEUnite αποτέλεσε η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών καθώς η διατύπωση καλών πρακτικών αλλά και κοινών προβλημάτων μεταξύ των συμμετεχόντων σε αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα την περίοδο της πανδημίας COVID-19.  Σημειώνεται ότι με σεβασμό στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφάλειας τηρήθηκαν αυστηρά στο σύνολο των εργασιών.

Κατά την έναρξη των εργασιών η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ και Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού και Νεολαίας Χρυσάνθη Παλάζη απηύθυνε χαιρετισμό επιβεβαιώνοντας την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους νέους της Ευρώπης προωθώντας την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Ακόλουθα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο Δρ. Κ. Καρβούνης από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρ. Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» αναφέρθηκε με την ομιλία του στον ρόλο των ενεργών πολιτών εντός της Ε.Ε.

Η συνεργάτης του Europe Direct Θεσσαλονίκη – ΚΕΔΗΘ Όλια Παναγιωτοπούλου παρουσίασε πλήθος πληροφοριών που αφορούν τις ευκαιρίες αναζήτησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κλείνοντας τον κύκλο των ομιλιών της πρώτης ημέρας, ο Αντώνης Φραγγεδάκης από την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, παρουσίασε τις δράσεις της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. και μίλησε στους νέους για τη σημασία της ιστορικής γνώσης στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, τον λόγο πήραν οι συμμετέχοντες νέοι και νέες οι οποίοι αναφέρθηκαν στον ρόλο που διαδραμάτισε και συνεχίζει να έχει η πανδημία σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς που δημιουργούνται σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ανάγκη προάσπισής τους αλλά και τον εντοπισμό καλών παραδειγμάτων σε αυτή την περίοδο. Επιπλέον, μέσα από μια βιωματική συζήτηση παρουσιάστηκαν οι κοινοί προβληματισμοί και ιδέες που απασχολούν τους νέους σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης.

Κατά την 2η ημέρα εργασιών της συνάντησης, η κα Ελ. Χατζηβασιλείου από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο της Υπηρεσίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Τέλος,  ο κ. Γ. Παπαδημητρίου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, αναφέρθηκε στα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων στην περίοδο της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της 2ης διεθνής συνάντησης του έργου rEUnite, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έχουν μια σύντομη γνωριμία με την πόλη των Σερρών, ενώ επισκέφτηκαν την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου καθώς και το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Επόμενος σταθμός το Λονδίνο όπου θα φιλοξενηθεί η 3η διεθνής συνάντηση νέων του έργου rEUnite.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.europe-reunited.eu/

Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 21 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 21
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους


Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
- την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.
- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 11:00 έως τις 13:00 αντίστοιχα και και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22-09-2021, από ώρα 11:00 έως 13:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες

Ίδρυση Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στον Δήμο Σερρών

Η Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη νόσο. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών (της μνήμης, σκέψης, αντίληψης, υπολογισμού, γλώσσας, ικανότητας μάθησης και κρίσης). Είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες.

Σήμερα, υπάρχουν 160.000 χιλιάδες ασθενείς στην Ελλάδα και σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθμός των ανθρώπων με άνοια θα αυξηθεί δραματικά, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την νόσο Αλτσχάιμερ πάσχει όλη η οικογένεια. Αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ασθενείς με άνοια, φέρουν δυσβάστακτο ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο.

Ο Δήμος Σερρών αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ιατρικού/κοινωνικού αυτού προβλήματος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας»,  που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σερρών προχωρά στην ίδρυση Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια, με στόχο την υποστήριξη και εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα μνήμης και άνοιας καθώς και των φροντιστών τους και τη δημιουργία μία κοινότητας φιλικής προς την άνοια.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός θα λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2021 κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09.00-13.00 κατόπιν ραντεβού, στο κληροδότημα Αποστολίδη στην οδό Κ. Καραμανλή 94.

Η αξιολόγηση της νοητικής κατάστασης του προσερχομένου ατόμου θα γίνεται με τη χρήση των νευροψυχολογικών δοκιμασιών στην χορήγηση των οποίων θα έχουν εκπαιδευτεί οι επαγγελματίες υγείας του Δήμου που στελεχώνουν τον Συμβουλευτικό Σταθμό. Τα στοιχεία του εξεταζόμενου και τα ευρήματα της αξιολόγησης καταγράφονται στη βάση δεδομένων των ΚΕΠ Υγείας ή χειρόγραφα σε ειδική φόρμα.

Στην περίπτωση που υπάρξουν σημαντικά ευρήματα το άτομο παραπέμπεται στα Ιατρεία Μνήμης Αλτσχάιμερ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών, στο πλαίσιο των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021 προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλλον. Μένουμε υγιείς», που αποτελεί και το φετινό μήνυμα της Ε.Ε.Κ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους και έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να προβληματίσει τους κατοίκους της πόλης μας γύρω από τα θέματα της κινητικότητας, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να φωτογραφίσουν θέματα σχετικά με την βιώσιμη αστική κινητικότητα και να υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους σε έντυπη μορφή στον Δήμο Σερρών σε φάκελο με την ένδειξη «προς ΔΤΥ για διαγωνισμό φωτογραφίας» έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Δήμου που θα συσταθεί και τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η συνάφεια με το θέμα, η καλλιτεχνική και αισθητική ποιότητα και η πρωτοτυπία. Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση, θα απονεμηθεί έπαινος συμμετοχής και συμβολικό δώρο στον/στην νικητή/νικήτρια.

Στοιχεία επικοινωνίας: eleni@serres.gr

Ετικέτες

volunteer